Search:

JOS TAHDOT LUODA LIIKETOIMINTAA PSD2:N MYÖTÄ MAHDOLLISTUVASTA OPEN BANKINGISTA, TEE SE NYT!

Jos tahdot luoda liiketoimintaa PSD2:n myötä mahdollistuvasta Open bankingista, tee se nyt!

Uuden maksupalveludirektiivin edellyttämät muutokset maksupalvelulakiin tulivat voimaan 13.1.2018, mutta lakiin liittyvät säännökset tulevat voimaan 18 kuukauden kuluttua julkaisusta eli syksyllä 2019.

Osuuspankki, Danske Bank ja Nordea ovat jo julkaisseet omat rajapintansa. Hypeä ja periaatteellista keskustelua käydään asiantuntijoiden kesken muun muassa digi-, finanssi-, terveys- ja pankkialoilla. Nämä keskustelut eivät toistaiseksi kuitenkaan ole realisoituneet konkretiaksi. Direktiivin tulkintakin tulee vielä pitkään olemaan muutoksessa. Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä vauhtiin kannattaakin lähteä prototyypein, käyttäjätutkimuksin ja validoinnein.

1. Pysy dynaamisena rajapintojen muutoksessa

Pankkien omat rajapinnat aukenevat loppukesään 2019 mennessä. Koska direktiivi ei määritä niiden teknistä totueutusta, tulevat ne kaikki enemmän tai vähemmän eroamaan toisistaan sekä toteutustavaltaan että toimintalogiikaltaan. Lisäksi ensimmäiset versiot rajapinnoista tuskin jäävät viimeisiksi - tämä on vasta alku vuosia jatkuvalle kehitykselle. Myös rajapintatietoja hyödyntävät ohjelmistot tulevat jatkuvasti muuttumaan lain tulkinnan ja pankkien rajapintojen muutosten myötä.

Onkin syytä pohtia, mihin kehityseuronsa sijoittaa: kannattaako linkittäytyminen suoraan yksittäisten pankkien muutosalttiisiin rajapintoihin vaiko kumppanoitua toimijan kanssa, jonka alusta tarjoaa yhteyden useiden pankkien rajapintoihin. Alustan toimiessa harmonisaatiokerroksena, kolmannen osapuolen toimijoille tarjottava data on jo valmiiksi yhtenäisessä muodossa pankista riippumatta.

Integraatioalusta myös minimoi ohjelmistokehityksen riskejä rajapintamuutosten osalta. Kehitystunnit taas voi panostaa itse sovelluksen kehittämiseen.

2. Asiakaslähtöinen sovelluskehitys on kannattavaa liiketoimintaa

Mitä kuluttajat odottavat PSD2:n mahdollistamalta Open banking-maailmalta? Se jää vielä nähtäväksi, mutta jo nyt eri alojen asiantuntijat visioivat palveluja, jotka tulevat mullistamaan rahan siirtoon ja käyttöön liittyvät kulutustottumukset. PSD2 avaa markkinaa niin, että innovatiivisten palveluiden luomisessa kilpaillaan erityisesti käyttäjä- ja asiakaskokemuksella vaatien asiakkaan asettamista kaiken kehitystyön keskiöön ja palvelukehityksen lähtökohdaksi.

Erityisen tärkeää käyttäjälähtöisyys on tunnistamisratkaisuissa, jotka ovat luonnollisesti kriittinen osa käsiteltäessä henkilötietoja ja euroja. Monen tuleekin tarkistaa nyt omat tunnistamistrategiansa ja valmistautua potentiaalisiin investointeihin. Kaikilla ohjelmistotaloilla ei ole tunnistautumiseen omaa sovellustaan, mutta ainakin kokemusta sellaisen integroimisesta tulisi olla.

3. Pankit kolmantena osapuolena

Myös pankit voivat toimia kolmantena osapuolena ja pyrkiä tarjoamaan laajempaa palvelua kuin pelkkää asiakkaiden tilien hallintaa. Tällöin integraatioalustaa voi käyttää harmonisaatiokerroksena muiden pankkien ja omien tietojen yhdistämiseen. Hyvän integraatioalustan lähestymistapa mahdollistaa toiminnallisuuksien julkaisun yksi kerrallaan sekä jatkokehityksen ilman häiriöitä jo toteutettuihin toiminnallisuuksiin. Pankin näkökulmasta saman työkalun käyttö kahdessa eri roolissa yksinkertaistaa sovelluksen ja pankin välisen kommunikaation toteuttamista. Toisin sanoen säästää aikaa ja rahaa pankille ja sitä kautta sen asiakkaille.

Ja siihenhän koko direktiivi tähtää: avoimempaan kilpailuun, joka tuo säästöjä ja lisää vaihtoehtoja kuluttajalle.  

**

Blogiteksti on julkaistu alkuperin 16.5.2018 Tivin kumppaniblogina

 

Jonas Pomoell

jonas.pomoell@hiq.fi
Jonas Pomoell, Business Director

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!