Search:

HANKI 10 VUOTTA LISÄÄ AIKAA IT-JÄRJESTELMILLESI

Hanki 10 vuotta lisää aikaa vanhoille IT-järjestelmillesi

Ilman aktiivista hallintaa sovelluspino voi rasittaa merkittävästi yrityksen ketteryyttä ja joustavuutta. Niinpä tapa, jolla IT- tai sovellusyritys pyrkii tasapainottamaan projekti- ja sovellusportfolionsa, vaikuttaa merkittävästi yrityksen tulevaisuuteen.

– Jim Duggan, Research VP, Gartner 

Tämän viisauden lisäksi Gartner on myös kehittänyt erinomaisen työkalun, jolla sovelluksia voidaan arvioida niiden liiketoiminnallisen arvon, kustannusten, riskin ja teknisen tehokkuuden perusteella.

Mallia kutsutaan nimellä T-I-M-E, joka tulee sanoista:

Tolerate (siedä)

Innovate (innovoi)  

Migrate (siirrä)  

Eliminate (poista)

Malli opettaa poistamaan vähäarvoiset ja tehottomat tai kalliit sovellukset, pitämään sovellukset, joiden tuoma arvo on ehkä vähäinen mutta joiden kustannukset ovat pienet ja tehokkuus hyvä, modernisoimaan ne, joiden arvo liiketoiminnalle on suuri mutta jotka ovat tehottomia ja kalliita, ja investoimaan sovelluksiin, joiden arvo liiketoiminnalle on merkittävä ja jotka ovat teknisesti erittäin tehokkaita. Jos näiden sääntöjen noudattaminen tuntuu hankalalta, malli on helpompi hahmottaa Gartnerin kuvan avulla:

Gartner_TIME.jpg

FRENDS-integraatioalusta modernisointityökaluna

FRENDS-integraatioalustalla on kaksi vanhojen IT-järjestelmien modernisoinnin kannalta merkittävää pääominaisuutta:

  • Palvelujen isännöinti ja käyttö (esim. SOA, mikropalvelut)
  • Prosessien isännöinti ja käyttö (esim. BPMN-prosessit ja -säännöt)

Palvelut toimivat nykyisten yrityssovellusten päällä ja hyödyntävät niiden käyttöliittymiä. Usein palvelut toimivat eräänlaisina vanhojen järjestelmien julkisivuina ja siirtävät ne siirrä-/uudista-kentästä siedä-/säilytä-kenttään.

Toinen FRENDS-alustan ominaisuus on prosessien integrointi (BPM), joka toimii yrityksen ja sen liikekumppanien palvelukerroksen päällä. FRENDS on kokonaisvaltainen alusta, joka sisältää ESB:n, API-hallinnan, hallitun tiedostojen siirron ja paljon muuta, mutta erityisesti "Palvelut julkisivuina" ja liiketoimintaprosessien hallinta ovat työkaluja ja käytäntöjä, joista on merkittävästi hyötyä vanhojen järjestelmien modernisoinnissa. Käyttämällä BPM:ää prosessin ohjaajana voidaan luoda sääntöjä ja prosessinkulkuja, joita vanha sovellus ei sisällä, ja siten siirtää vanhaa sovellusta nelikentässä ylöspäin siedä- ja säilytä-kenttään.

Palvelut julkisivuina

Alla oleva kuva on esimerkki palvelukerroksen päällä suoritettavasta prosessista. FRENDSin kaltainen kokonaisvaltainen integraatioalusta voi suorittaa logiikan sisältämän prosessin ja samalla isännöidä palveluja.

Arkkitehtuuri_01.png

Tästä tulee mieleen vanha kunnon SOA ja BPM-lähestymistapa, vai mitä? Mallin sudenkuoppana on se, että palvelut on tiukasti kytketty alla olevaan monoliittiseen aiempaan kerrokseen. Kuvissa oletuksena on, että myös monoliiteilla on rajapinnat. Jos katsotaan aiempaa – siis ikivanhaa – järjestelmää tarkemmin, se sisältää todennäköisesti tiedostoliittymiä tai jonkin antiikin aikaisen tietokantajärjestelmän, jota FRENDS pystyy käyttämään, mutta ei sillä kyselynopeudella tai -määrällä, jota nykyaikaiset liiketoimintapalvelut edellyttävät. Ratkaisu on varsin yksinkertainen – pumpataan data välikerroksen tietokantaan, joka pystyy käsittelemään palveluista tulevan kuorman. Jos ratkaisu onkin yksinkertainen, seuraukset eivät välttämättä ole. Jos data esimerkiksi päivitetään vanhasta järjestelmästä ja samanaikaisesti palvelukerroksesta, tarvitaan lisälogiikkaa, jotta voidaan päättää tarvittavista päivityksistä, toimintojen kompensoinnista ja niin edelleen. Älykkäällä suunnittelulla siitäkin selvitään, mutta samalla joudumme hyväksymään, että modernisoinnin todennäköinen hinta on järjestelmän monimutkaistuminen. Seuraava kuva esittää juuri tällaista esimerkkiarkkitehtuuria.

Arkkitehtuuri_02.png

Mallilla on sekin lisäarvo, että se irrottaa operatiivisen datan alla olevasta vanhasta järjestelmästä ja tarjoaa käyttöön itsenäiset ja täysin irrotetut liiketoimintapalvelut, joita voisi – aikanaan – pitää melkeinpä mikropalveluina. Samat toiminnallisuudet voidaan vaihtoehtoisesti siirtää johonkin uuteen järjestelmään. Puutteistaan huolimatta tämä lähestymistapa antaa useita vuosia lisäaikaa vanhan järjestelmän uudistamiselle riippumatta siitä, millainen arkkitehtuuri tulevaisuudessa valitaan.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Antti Toivanen

antti.toivanen@hiq.fi
Kirjoittaja on HiQ:n integraatiotoiminnoista vastaava vetäjä 22 vuoden integraatiokokemuksella ja lupsakalla luonteella.

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!