Search:

4 ASKELEEN TOIMINTAMALLI IT-JÄRJESTELMIEN HALTUUNOTTOON

Mystisistäkin IT-järjestelmistä voi ottaa kopin ja saada sen ylläpidon ja tuen piiriin.

4 askeleen toimintamalli IT järjestelmien haltuunottoon

Riskienhallinta on yksi tietohallinnon peruspilareista ja sen tulisi olla myös osa jokaisen yrityksen johtamisjärjestelmää. Yrityksissä käytetään vuosittain lukuisia työtunteja IT-järjestelmien mahdollisten epävarmuus- ja uhkatekijöiden tunnistamiseen ja toimintasuunnitelmien laatimiseen.  Eri-ikäisten ja eri teknologioilla toteutettujen järjestelmien yhteensovittaminen on yksi näistä haasteista, joita ratkomme. Antti Toivanen kirjoitti mainiossa blogissaan, Hanki 10 vuotta lisää aikaa vanhoille IT-järjestelmillesi,  Integraatioalustan roolista vanhojen IT-järjestelmien modernisoinnissa.

Riski, jolla on nimi

Palveluiden hallinnassa kohtaamme myös usein riskitekijän, jolla on nimi, oma sähköpostiosoite ja työpiste. Hän tai parhaassa tapauksessa he, ylläpitävät ja kehittävät jopa liiketoimintakriittistä tietojärjestelmää, jonka eliniänodote on ohitettu jo vuosia sitten. Ylläpitoon ja kehittämiseen suhtaudutaan usein erittäin sitoutuneesti ja tehtävät hoidetaan suurella ammattiylpeydellä. Tästäkin huolimatta tai juuri sen takia, tilanne voi jatkua vuosia, vaikka riskit ovat kaikkien tiedossa. Mitä jos ”Jari tai Sanna” eivät yhtenä päivänä olekaan enää työpisteessään?  Miten tällaista henkilöriskiä voi pienentää ja kun riskitaso on hyväksytyllä tasolla, miten toimitaan jäännösriskin osalta?

Neljän askeleen toimintamalli

Tilanne ei ole lainkaan niin katastrofaalinen kuin voisi kuvitella! Mystisistäkin IT-järjestelmistä voi ottaa kopin ja saada sen ylläpidon ja tuen piiriin. ”Mission Impossible” aloitetaan jatkuvien palvelujen piiriin tuotavan sovelluksen katselmoinnilla, jossa sukelletaan sekä järjestelmän toiminnallisuuteen että koodiin. Samassa yhteydessä rakennamme mahdolliset puuttuvat ylläpitodokumentit tai täydennämme olemassa olevia. Tässä vaiheessa nimetty asiakaspalvelupäällikkö ottaa järjestelmästä kopin ja sopii asiakkaan kanssa, mitä sovelluksen ominaisuuksia lähdetään kehittämään ja mitä jatkuvia tai kertaluonteisia ylläpitotöitä palvelun puitteissa tehdään.

Uusi sovellus otetaan tuen piiriin nelivaiheisen määrämuotoisen prosessin puitteissa: 

  1. Kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja määritellään palvelun sisältö: mittarit, resursointi ja palvelusopimus (Service level agreement eli SLA).
  2. Devops-tiimin jäsenet kouluttautuvat järjestelmän käyttöön ja järjestelmälle luodaan testiympäristö.
  3. Ylläpitoon otettavalle Järjestelmälle luodaan operointiohjeet sekä toimintatapaohjeistus. Tämän jälkeen suoritetaan palvelun käyttöönoton hyväksyntä.
  4. Sovelluksen ylläpito siirtyy HiQ:lle. Transition yhteydessä huomioidaan myös GDPR-vaatimukset.

Kun palvelu on siirretty Devopsin huomaan, support/service desk korjaa myös järjestelmän mahdolliset virhetilat. Haltuunottoprojektit kestävät yleensä kolmesta viikosta pariin kuukauteen sovelluksen laajuudesta ja olemassa olevasta dokumentaatiosta riippuen.

Otimme vuoden alussa haltuun yhden tällaisen sovelluksen ylläpidon ja kehitysvastuun. Sovelluksen kehittäjä oli tehnyt hyvää työtä, mutta oli jo jatkanut matkaansa muihin projekteihin ja oli vaikeasti tavoitettavissa pieniä korjauksia ajatellen. Nyt HiQ Devopsin kautta sovelluksella on ylläpitäjävaranto, jossa on useampia kehittäjiä. Asiakas on ollut valtavan tyytyväinen saamaansa palveluun. Hän kertoi, että katsoo sovellusta nyt täysin eri silmin: siitä on tehty helpommin ylläpidettävä ja entistäkin toimivampi. Tämän asiakkaan kanssa suunnitteilla on myös lisää kehitystyötä ja useampien sovellusten siirtäminen jatkuvien palvelujen ylläpidettäväksi.

Jatkuvat palvelut tarjoavat varmuutta ja riskienhallintaa. Kehitystyötä löytyy aina tekemään joku, joka on valmiiksi perehtynyt järjestelmään. Sekä korjaus- että jatkokehitystarpeet onnistuvat asiakkaan tarpeen mukaisesti, aina luotettavasti ja laadukkaasti toteutettuina. 

Minna Peltokukka-Karhu

minna.peltokukka-karhu@hiq.fi
Head of Support Services

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!