Search:

FRENDS 4.5 UUDET OMINAISUUDET JA LISÄYKSET

Kategoria: Arkkitehtuuri FRENDS

FRENDS 4.5 uudet ominaisuudet ja lisäykset

FRENDS 4.5 uudet ominaisuudet ja lisäykset

Uusi FRENDS Hybridi Integraatio Alusta (Hybrid Integration Platform - HIP) 4.5 versio on saatu markkinoille. Haluan tuoda esiin muutamia sen oleellisimpia uusia ominaisuuksia ja parannuksia.

Ensinnäkin FRENDS ympäristöjen rakenne on muuttunut kaksi tasoiseksi, eli FRENDS ympäristöön pystytään liittämään uusia loogisia alikokonaisuuksia, Agenttiryhmiä. Agenttiryhmät mahdollistavat yhden FRENDS-ympäristön jakaantumisen usealle verkkoalueelle, esim. FRENDS tuotantoympäristön yksi agenttiryhmä toimii pilvessä ja toinen yrityksen omassa domainissa. Kommunikaatio eri agentti ryhmien välillä hoidetaan FRENDS alustan palveluiden avulla automaattisesti ja tietoturvallisesti.

 

FRENDS Agenti konsepti on myös muuttunut, siten että käytössä on kaksi erillistä agenttiroolia Gateway ja Executor -rooli. Gateway agentti rooli on suuniteltu toimittamaan authorisointi, authentikaatio, throttling -toimintoja API:n hallinnalle ja toimii ns. edustakomponenttina API:lle.

Executor -agentti rooli tuottaa vanhat agentin toiminnallisuudet integraatio liittymien suoritukseen. API management toimintojen osalta executor -agentit ja gateway -agentit voidaan kytkeä yhteen toimittamaan API -infrastruktuuri.

FRENDS käyttöliittymän portaalin uusi graafinen käyttäjien hallinta käyttöliittymä mahdollistaa authorisointi sääntöjen määrityksen eri UI:n toimintoihin ja sääntöjen liittämisen käyttäjä ryhmiin. Esim. administrator ja viewer roolit. Uuden web portaalin käyttäjän hallinnan mukana olemme tuoneet mahdollisuuden käytää sisään kirjautumisessa organisaation omia Microsoft Office 365 tunnuksia, pilvi asennettujen alustojen tapauksessa.

Pienempinä muutoksina ja lisäyksinä voidaan mainita esim. hiljaisuudenvalvontasäännöstön hallinnan uudistetusta selkeämpi käyttöisestä hiljaisuudenvalvontasääntöjen luonnista. Taskien hallinnassa uudistuksina ovat mahdollisuus ladata useampia versioita taskeista FRENDS task feedistä ja poistaa taskeja kehittäjien käytöstä.

API-hallintatoiminnallisuus mahdollistaa kehittäjille API-kirjastojen rajapintamääritysten (Swagger) tuomisen FRENDS:n päälle. API on vain rajapinta ja se tarvitsee linkitetyn toteutusosan – FRENDS prosessin taakseen jokaiselle API-operaatiolle. API management tarjoaa myös erityisen API:a hyödyntävien loppukäyttäjien porttaalin, helpottamaan API:n testaamista ja tarjoten dokumentaation API:in. API management on sidottu samoin FRENDS ympäristöihin ja agentti ryhmiin, kuten normaalit prosessit.

 

Turvallisuusominaisuuksina FRENDS tarjoaa nyt API key:n ja -authorisointi säännöstökäyttöliittymän, jossa voidaan määrittää ja hallita sekä API-key-avaimia ja niihin liittyviä REST-resurssi authorisointi sääntöjä.

Prosessihistoria- ja monitorointinäkymät on suunniteltu uudelleen omaksi sivuksi portaalissa ja sieltä löytyy mm. prosessin kuormitushistoriakuvaaja ja prosessi-instanssilistaus. Lisäksi prosessi-instanssi kohtaiset komentovalikot on suunniteltu uudelleen.

Line

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä

Risto-Matti Ratilainen

risto-matti.ratilainen@hiq.fi
Risto-Matti Ratilainen, Integraatio Arkkitehti ja elämäntapa-tutkija, kiinnostuksen kohteina mm. teknologia, tiede ja liiketoiminta

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!