Search:

FRENDS UUDISTUU

Lisää suoritusnopeutta, tekoälyä ja mahdollisuuksia

FRENDS uudistuu – lisää suoritusnopeutta, tekoälyä ja mahdollisuuksia

Yksi alusta kaikkiin integraatiotarpeisiin

FRENDSin ideologia on se, että yhdellä integraatioalustalla pystytään vastaamaan kaikkiin integraatiotarpeisiin yrityksen koosta riippumatta. Se on alusta, joka taipuu osaavissa käsissä mihin vain. Silti se on helposti käytettävä ja visuaalisesti miellyttävä. Helpotamme integraatiovastaavien arkea ja autamme tekemään nopeasti monipuolisia, turvallisia ja luotettavia integraatioita ja seuraamaan niiden toimintaa. 

Nyt FRENDS uudistuu. Uusi versio on yhä selkeämpi ja intuitiivisemmin käytettävissä. Myös järjestelmän ulkoasu kehittyy suuntaan, jota olemme esimerkiksi mobiilimaailmassa tottuneet odottamaan.

What’s new?

Lyhyesti sanottuna kaikki: FRENDS-käyttöliittymän rakenne, ilme ja taustajärjestelmän toiminnallisuudet. Myös navigointia on yksinkertaistettu. Lisäsimme järjestelmään roolipohjaisia näkymiä, joiden sisältö päivittyy järjestelmän oppiessa käyttäjälle keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet.

FRENDSin uusi käyttöliittymä on suunniteltu käyttäjälähtöisen tutkimuksen ja systemaattisesti kerätyn asiakaspalautteen perusteella. Käyttäjiltä on kysytty, mikä vanhassa järjestelmässä toimi ja mikä ei toiminut, selvitetty yleisimmät käyttötapaukset ja suunniteltu niiden perusteella täysin uusi tapa lähestyä integraatioita. Käyttäjien palautetta on yhdistelty kehittäjien visioon siitä, miltä uuden FRENDSin pitäisi näyttää ja tuntua.

Lisää tehokkuutta, käyttökokemus edellä

FRENDS on suunniteltu siten, että sen käyttäjä pystyy tekemään työnsä mahdollisimman suoraviivaisesti. Vaikka järjestelmä on suunniteltu erityisesti teknisemmille integraattoreille, on se tehty visuaalisesti miellyttäväksi ja mahdollisimman yksinkertaiseksi käyttää. Uudessa versiossa visuaalisuus ja käyttökokemus viedään vielä pidemmälle ja käyttäjälle annetaan vaihtoehtoisia tapoja hahmottaa hallitsemaansa kokonaisuutta.

Uudistusten myötä uusien käyttäjien koulutus on puolet nopeampaa ja muutkin pystyvät tekemään työnsä jopa 25 % entistä tehokkaammin. Myös teknisten juniorikäyttäjien sisäänajo nopeutuu huomattavasti. Lisäksi liikkeenjohdon raportointia on syvennetty entisestään.

Roolipohjaiset näkymät

Uuden FRENDS-version myötä käyttäjän työtä helpotetaan entisestään. Olemme luoneet alustalle roolipohjaisia näkymiä, joissa käyttäjälle tarjotaan hänen toimenkuvaansa sopivimmat työkalut suoraan aloitusnäytöltä. Rooleja on kolme:

  1. business owner, joka pääasiassa raportoi järjestelmän käytöstä ja seuraa yleisimpiä tunnuslukuja
  2. integraattori, joka suunnittelee, toteuttaa ja monitoroi integraatioita ja
  3. junior integraattori, jota sisäänajetaan integraattorin tehtäviin.

Business owneria tuskin kiinnostavat samat asiat kuin integraattoreita, joten näiden näkymät poikkeavat toisistaan huomattavasti. Jokainen käyttäjä voi vielä muokata roolipohjaisia näyttöjä mieleisekseen.

Käyttöliittymässä tekoälyä

Käyttöliittymän suunnittelussa on siirrytty angular-maailmasta react-pohjaiseen toteutustapaan. Alustan käyttöliittymän taakse on lisätty tekoälyä, joka ehdottaa käyttäjän tottumusten mukaan tälle relevantteja toiminnallisuuksia. Käyttäjän tarpeita ennakoiva toiminnallisuus on toteutettu Intercom.io- järjestelmällä. Se ohjaa käyttäjää kohti päämäärää tarjoamalla tilanteeseen sopivia ohjeita sekä oikopolkuja. Järjestelmän käyttäjä voi valita ehdotuksista hänelle luontaisimmat tavat käyttää alustaa ja kehittää roolipohjaista näyttöään jatkuvasti.

Taustajärjestelmän rakenneuudistus ja uudet toiminnallisuudet

Myös konepellin alla on tapahtunut paljon ja järjestelmää on uudistettu kooditasolla yhä modulaarisemmaksi. Toiminnot suoritetaan reaaliaikaisesti ja järjestelmä on suorituskyvyltään tehokkaampi. Järjestelmä antaa käyttäjälleen yhä tarkempaa palautetta, joka auttaa kehittämään järjestelmän käyttöä ja suorittamaan tarpeellisia tehtäviä.

Uuteen versioon on lisätty paljon uusia toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia. Ne kuitenkin tarjotaan käyttäjälle niin, että integraatiokokonaisuuden kokonaiskuva ei katoa. Huomattavia parannuksia on lisätty muun muassa monitorointiin ja raportointiin.

Vanhoja toiminnallisuuksia ei ole karsittu pois. Myöskään tuotteen hinnoittelu ei muutu. Siirtymävaiheen tueksi uutta ja vanhaa käyttöliittymää voi käyttää halutessaan yhtä aikaa noin vuoden ajan.

Uuden version myötä myös integraatioalustan ja sen käyttöliittymän jatkuva kehitystyö helpottuu. Molempia hienosäädetään jatkossakin käyttäjäpalautteen ja -datan perusteella.

Uuden käyttöliittymän käyttöönotosta sovitaan jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. Jos viestimme on mennyt ohi, ole toki yhteydessä palvelupäällikköösi FRENDSillä!

 

VARAA DEMO! 

Haluatko tutustua FRENDSiin lähemmin? 

 

Asmo Urpilainen

asmo.urpilainen@hiq.fi
Director of FRENDS Product Development

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!