Search:

HIQ INTEGRATION COMPETENCE NETWORK (ICN)

Pitkäjänteiseen integraatiotyöhön

HiQ INTEGRATION COMPETENCE NETWORK (ICN)

Kirjoitimme kesän aikana ICN White Paper dokumentin, sillä olimme huomanneet, että monet asiakkaistamme halusivat lisää tukea integraatioympäristöjen hallintaan. Tiivistimme ICN-toimintamallin hyödyt ja nostimme esiin muutaman käytännön vinkin, miten ICN:n tuomat toimintatavat jalkautetaan organisaatioon.

Korostamme asiakkaillemme yhteisesti sovittujen toimintatapojen tärkeyttä ja kommunikaation roolia integraatioiden toteuttamisessa. ICN ei ole vain IT-osaston hanke, vaan mukaan otetaan kaikki sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. Integraatioalusta ja sen tekninen toteutus tulevat arvojärjestyksessä vasta tämän jälkeen.

Teknologian tulee palvella yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja liiketoimintaa eikä toisin päin. Asenteisiin tämä on hyvin juurtunut, usein toimintatavat ovat kuitenkin jääneet päivittämättä. Tähän perusasiaan olemme palanneet usein myös pitkäaikaisten asiakkaidemme kanssa. Parhaimmillaan yhteistyö asiakkaidemme kanssa on saanut koko organisaation liiketoiminnan aivan uuteen suuntaan.

Integraatiot – uhka vai mahdollisuus

Yritysten tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa kehitettäessä ja otettaessa käyttöön digitaalisia palveluita. Kehittämiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon kohdistuu uudenlaisia haasteita, joista yksi keskeisimpiä on integraatioiden hallinta.

Asiakkaillamme on käytössään paljon eri ikäisiä ja eri tavoin toteutettuja tietojärjestelmiä. Kun ympäristöihin liitetään digitaalisia palveluja, järjestelmien väliset yhteydet ja niiden hallinta muuttuvat yhä haasteellisemmaksi. Integraatioarkkitehtuurin -ja toimituskokonaisuuden huolellisella suunnittelulla ja hallinnalla säästetään kustannuksissa ja saavutetaan mitattavia hyötyjä. Integraatioiden merkitys on keskeinen ja kasvaa jatkuvasti, kun eri järjestelmien välisiä tietoja tulee yhdistellä ja rikastaa.

HiQ:n Integration Competence Network (ICN) on toimintamalli integraatioiden hallintaan. ICN yhdistää ohjelmistokehityksen, palvelu- ja projektinhallinnan sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen parhaita käytäntöjä.

Voidaankin ajatella, että ICN on setti toimintatapoja ja vastuita, jonka avulla eri kokoiset ja ikäiset IT-organisaatiot voivat ketterästi ja järjestelmällisesti kehittää osaamistaan integraatiotyössä, hallinnoida ja selkeyttää integraatioympäristöjään vastaamaan liiketoiminnan tarpeita, ohjata integraatioratkaisujen kehittämistä, ylläpitoa sekä tuotannon toimintaa tehokkaasti ja nivoa sidosryhmät saumattomaan yhteistyöhön

Näiden lisäksi voi organisaatiot voivat laajemminkin hyötyä ICN:n toimintamallin hyödyistä saavuttamalla kustannussäästöjä integraatiotyössä ja järjestelmähallinnassa, kehittämällä digitaalisia liiketoimintojaan integraatioiden tehokkaan hallinnan avulla sekä löytävät uusia digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia

Sitouta koko organisaatio transformaatiojohtamisen kautta

ICN jalkautetaan organisaatiolle transformaatiojohtamisen kautta: muuttamalla tekemisen tapoja ja toimimattomia rakenteita sekä sitouttamalla tekijät osallistavilla menetelmillä. Läpi kehitystyön korostetaan käytännön tasolla yhteistyön merkitystä, osaamisen kehittämistä ja työn läpinäkyvyyttä. Näin saavutetaan luottamus integraatioiden hyödyistä.

ICN tähtää uuden toimintakulttuurin rakentamiseen, jonka avulla luodaan yritykselle sopivat integraatiotyön prosessit ja pelisäännöt. ICN auttaa löytämään yrityksen olemassa olevista toimintatavoista tehokkaimmat ja toimivimmat, sekä tarvittaessa luomaan uusia malleja. Yksi tärkeimmistä menestystekijöistä on vastuiden ja roolien selkeytyminen.  Samalla muodostetaan yhtenäiset ja yrityksen integraatioympäristöön sopivimmat toimintatavat sekä keskustelukanavat kaikille osapuolille.

ICN jalkautuksen alkaessa integraatioita koskevat toimintatavat voivat olla hyvin kirjavia tai puutteellisia, henkilöityneitä, siiloutuneita eri yksiköihin tai vain huonosti tiedossa. Tyypillinen esimerkki on olettaa, että jonkin toisen projektin, osaston tai henkilön huolehtivan integraation toteutuksesta tai testaamisesta.

Tilanteen voi korjata helposti ICN:n avulla.  Yhteisesti sovitut toimintatavat ja vastuunjako nopeuttavat työskentelyä ja yksinkertaistavat päätöksentekoa. Integraatioiden käyttöönottoon menevä aika lyhenee ja hallinnointiin liittyvät kustannukset vähenevät.

ICN:n avulla löydetään prosessien toimimattomat kohdat ja samalla saavuttaa nopeita tuloksia. Kun tuotantoympäristöt toimivat liiketoiminnan odottamalla palvelutasolla, lisätään tehokkuutta, poistetaan pullonkauloja ja saadaan tavoiteltu hyöty toteutumaan.

Johda pitkäjänteistä integraatiotyötä

ICN on parhaimmillaan pitkäjänteisen johtamisen työkalu, joka koostuu hyväksi havaituista toimintatavoista toteuttaa ja hallinnoida integraatioihin liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.

”Tällä hetkellä ICN on jatkuvan kehittämisen ja kumppanuuden hallinnan työkalu. ICN-toimintatavat auttavat myös riskien hallinnassa. Kaikki, mitä integraatioiden parissa tehdään, on suunniteltua ja hallittua”, Hannu Vaara, CDO, Neve

 

Haluatko lukea asiasta laajemmin? 

Lataa ICN White Paper tästä!

 

Katja Kuusela

katja.kuusela@hiq.fi
Customer Management Lead, Sales

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!