Search:

OHJELMISTOROBOTIIKALLA APUA RUTIINEIHIN

Lisäaikaa vanhoille järjestelmille

Ohjelmistorobotiikalla apua rutiineihin

Ohjelmistorobotiikka (Robotic process automation eli RPA) on vaihtoehtoinen, kevyt tapa toteuttaa toistuvien tehtävien automatisointia. Se on erityisen hyödyllinen, kun automatisoitava tehtävä on yksinkertainen, rutiiniluontoinen ja tapahtuu käyttöliittymän kautta. RPA-ohjelmat ovat automatisoituja, kevyitä ohjelmia, jotka on suunniteltu toteuttamaan etukäteen määriteltyä tehtävää.

RPA-järjestelmien taustaa

Ohjelmistorobotiikan sovellukset muistuttavat monilta piirteiltään paljon automaattista testaamista.  Osa RPA-työkaluista onkin jalostettu testauksen automatisointiin kehitetyistä järjestelmistä tai ovat niiden laajennuksia. Ohjelmistorobotiikan sovelluksia voisikin kuvata makro- tai bottityyppisinä testausautomaation jälkeläisinä.

Ohjelmistorobotiikkajärjestelmiä on useita. Suomessa suosittuja ovat esimerkiksi UiPath  ja Robot framework.  

Jotkut RPA-järjestelmät osaavat jo jossain määrin hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista. Esimerkiksi, jos RPA-järjestelmällä siirretään Excelistä lukuja käyttöliittymän kautta ERP-järjestelmään, voi sovellus huomauttaa poikkeavan suuruisesta arvosta tietyssä kentässä. Järjestelmä voi myös esimerkiksi oppia etsimään tietynmuotoista tietoa sähköpostista ja siirtämään sen kohdejärjestelmään.

Yleensä RPA-järjestelmät eivät kuitenkaan tuota uutta tai muokkaa olemassa olevaa tietoa. Ne on suunniteltu nimenomaan olemassa olevan datan siirtoon.

RPA prosessikuva_blogi_01

Miten RPA toimii ja mihin se sopii?

RPA-järjestelmä konfiguroidaan aina asiakaskohtaisesti. RPA-prosessi herää joko laukaisevasta tapahtumasta tai suorittaa toimii ajastettuja tehtäviä esimerkiksi kerran vuorokaudessa.

Yleisin RPA:n käyttötilanne on tiedon siirtäminen järjestelmästä tai instanssista toiseen siten, että tieto kerätään yhdeltä käyttöliittymältä toiselle käyttöliittymälle. Tällainen tilanne voi olla vaikka rutiininomainen tiedon siirtäminen sähköpostista, Excelistä tai Wordista elinkaarensa loppupäässä olevaan tietojärjestelmään. 

Botti voidaan ohjelmoida tunnistamaan tilanteet, joissa ehdot eivät täyty ja siirtää poikkeustilanteet ihmistyövoimalle manuaalikäsittelyyn. RPA:lla on myös omat rajoitteensa: tietomuotojen tai mallien muunnoksissa se ei ole parhaimmillaan. Sen sijaan RPA-järjestelmät ovat käteviä, kun halutaan poistaa toistuvia, turhalta tuntuvia klikkauksia käyttäjältä. Ohjelmistorobotiikkaa voidaan käyttää, kun tahdotaan siirtää suuria määriä dataa yhdestä järjestelmästä toiseen esimerkiksi ympäristöpäivityksen yhteydessä.

RPA:ta käytetään myös osana suurempia integraatiokokonaisuuksia. Se täydentää muita työkaluja tilanteissa, joita ei kattavammilla integraatiotyökaluilla voida kohtuullisin kustannuksin automatisoida. Laajempien kokonaisuuksien prosessiautomaatioon ja integraatiotarpeisiin käytetään järeämpiä työvälineitä, jotka tukevat paremmin tiedon muokkausta, yhdistelyä ja integraatioita

**

Osaamisalueisiimme kuuluu RPA:n lisäksi prosessi-integraatiot ja palveluarkkitehtuurit. 

Jos haluat kuulla lisää, niin ota yhteyttä! 

Ota yhteyttä! 

 

Risto-Matti Ratilainen

risto-matti.ratilainen@hiq.fi
Risto-Matti Ratilainen, Integraatio Arkkitehti ja elämäntapa-tutkija, kiinnostuksen kohteina mm. teknologia, tiede ja liiketoiminta

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!