Search:

OTA OPEN BANKINGISTA JA PSD2:STA HYÖTY IRTI FRENDS:LLÄ

Ota open bankingista ja PSD2:sta hyöty irti FRENDS:llä

Kun olin lapsi, minulla oli kaksi pankkitiliä. Tämä tarkoitti sitä, että minulla oli myös kaksi pankkikirjaa, joista löytyivät käsin kirjattuina kaikki vähäiset tilitapahtumani. Jos halusin tallettaa rahaa tililleni, minun oli mentävä pankkini lähimpään toimipisteeseen, odottaa vuoroani ja ojentaa rahat pankkivirkailijalle, joka merkitsi talletuksen ensin pankin järjestelmään ja sitten minun tilikirjaani. Jos halusin tallettaa rahaa toiselle pankkitililleni, minun piti mennä tämän toisen pankin lähimpään toimipisteeseen ja toistaa prosessi. Pidin tätä järjestelyä tuolloin varsin kätevänä; molemmat toimipisteet olivat lähellä toisiaan ja kävelymatkan päässä kotoani, eikä minulla ollut kovin paljoa rahaa talletettavaksi (tai nostettavaksi). Vaikka entisiä tilikirjojani muistelenkin vielä lämmöllä, olen iloinen, että pankkitoiminta on noiden aikojen jälkeen muuttunut. Nyt se on muuttumassa perustavanlaatuisella tavalla.

Vuoden 2018 tammikuussa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa astuu voimaan päivitetty Payment Services Directive (PSD2)1,2. Tämän direktiivin myötä pankkien täytyy avata asiakastiedot ja maksupalvelut kolmansille osapuolille – kunhan asiakas antaa tähän luvan – avoimien ohjelmointirajapintojen kautta. Koska PSD2-direktiivin halutaan kestävän aikaa ja mahdollistavan innovaatioita, se ei pakota mihinkään tiettyyn tapaan toteuttaa näitä rajapintoja, jolloin jokainen pankki on käytännössä omillaan yrittäessään miettiä miten parhaiten täyttää direktiivin vaatimukset. Niin ikään kolmannen osapuolen toimijat (myös pankit saattavat toimia tässä roolissa) joutuvat haasteiden eteen, sillä PSD2 kieltää nk. screen scraping -tekniikan3, jonka avulla on tähän asti voitu suhteellisen vähällä vaivalla toteuttaa käyttöliittymiä ja mobiilisovelluksia, joiden avulla asiakas on voinut käsitellä tilitietojaan. Toisin sanoen vaikka PSD2 omaa suuren potentiaalin asiakkaan näkökulmasta, saattaa se johtaa hyvin sekavaan eri käytäntöjen viidakkoon, joka vaikeuttaa toteutettavien rajapintojen hyödyntämistä. Tarvitaan siis joustava tapa rajapintojen julkaisuun sekä niihin yhdistämiseen ja uskon, että integraatioalustamme FRENDS44 pystyy vastamaan kumpaankin haasteeseen.

Kuvitellaan, että olet yksi kolmansista osapuolista, mahdollisesti jokin finanssiteknologiapuolen yritys. Kuvitellaan lisäksi, että haluat tuoda markkinoille sovelluksen, joka antaa asiakkaillesi mahdollisuuden hallinnoida kaikkia heidän pankkitilejään Euroopan 20:ssä suurimmassa pankissa. Tilanne, jossa kaikilla pankeilla olisi käytössä tismalleen sama rajapinta, olisi kannaltasi ideaalinen. Koska jokainen pankki saa toteuttaa PSD2-direktiivin vaatimukset täyttävän rajapinnan haluamallaan tavalla, on kuitenkin todennäköistä, että niissä on joitakin eroja. On lisäksi hyvin mahdollista, että nämä rajapinnat kokevat ajan myötä ja kokemuksien karttuessa hienosäätöä ja muita muutoksia. Toisin sanoen jokainen pankki, johon sovelluksesi kytkeytyisi, lisäisi sovelluksen luomiseen ja ylläpitoon liityvää vaivaa, mahdollisesti jopa niin paljon, että sovelluksen toteuttaminen ei yksinkertaisesti ole mielekästä. Integraatioalustastamme voisi tässä tilanteessa olla ratkaisevasti apua. FRENDS integraatioalustalla pystyisimme luomaan harmonisaatiokerroksen sovelluksesi ja pankkien rajapintojen väliin, jolloin sovelluksesi kommunikoisi FRENDS:in rajapinnan kanssa ja FRENDS hoitaisi sitten mahdolliset muunnokset pankkien rajapintoihin lähteviin ja rajapinnoista saapuviin viesteihin. Uusien pankkien lisääminen sovelluksesi valikoimiin sekä pankkien rajapintojen muutokset aiheuttaisivat tällöin paljon vähemmän (jos ollenkaan) muutostarpeita sovellukseesi, mikä vuorostaan vapauttaisi resurssejasi muihin tehtäviin.

Harmonization-layer.jpg

Kuvitellaan nyt vuorostaan, että olet pankki. Uusi PSD2-direktiivi uhkaa lisätä kulujasi ja viedä osan tuloistasi. Tarvitset tehokkaan ja joustavan tavan noudattaa direktiiviä ja ehkä jopa viedä pankkisi ohjelmointirajapinta hieman pidemmälle kuin PSD2 vaatisi, jotta voit tarjota asiakkaillesi lisäarvoa. Integraatioalustamme on jälleen valmis ottamaan haasteen vastaan. FRENSD4:llä pääsisit hyötymään integraatioalustamme luonnollisesta ketteryydestä ja joustavuudesta sekä rajapinnan julkaisussa että sisäisiin järjestelmiin yhdistämisessä. FRENDS:in minipalvelutyylinen lähestymistapa mahdollistaisi toiminnallisuuksien julkaisun yksi kerrallaan sekä jatkokehityksen ilman häiriöitä jo toteutettuihin toiminnallisuuksiin. Koska FRENDS on helppokäyttöinen ja muokattavissa, kehitystyö tulisi lähtökohtaisesti halvemmaksi kuin vanhemmilla ja kankeammilla integraatioalustoilla ja jatkokehityksen ketteryys olisi taattu. Koska pankkina sinulle ei välttämättä riittäisi pelkkä asiakkaiden tilien hallinta, vaan haluaisit myös tarjota samanlaisia palveluja kuin kolmannet osapuolet, voisit käyttää FRENDS integraatioalustaa myös harmonisaatiokerroksena. Saman työkalun käyttö kahdessa eri roolissa yksinkertaistaisi sovelluksesi ja pankkisi välisen kommunikaation toteuttamista. Toisin sanoen, se säästäisi aikaa ja rahaa. 

PSD2-compliant-APi.jpg

Yhteenvetona uskon vahvasti, että siirtymistä PSD2-direktiivin jälkeiseen aikaan ja uuden pankkitoimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntämistä voidaan helpottaa FRENDS integraatioalustaa käyttämällä. En osaa sanoa minkälaisia palveluja autamme asiakkaitamme tarjotamaan tulevina vuosina, mutta olen vakuuttunut siitä että meillä on edessämme paljon mielenkiintoisia ja innovatiivisia haasteita.

Lähteet:

1. https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money
2. https://ctmfile.com/assets/ugc/images/PMK_EPC_Infographic_PSD2_March-2017.png
3. https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1761863/Final+draft+RTS+on+SCA+and+CSC+under+PSD2+%28EBA-RTS-2017-02%29.pdf
4. https://frends.com/

 

Ota yhteyttä

Kai Ruusuvuori

kai.ruusuvuori@hiq.fi
Integration Consultant

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!