Search:

PECHA KUCHA JA ESIINTYMINEN

Eli miten taklata perinteinen "Death by Power Point"

Pecha Kucha ja esiintyminen

Me HiQ:lla olemme asiantuntijoita. Puhumme asiaa ja tunnemme sen mistä puhumme. Liiketoimintamme rakentuu asiantuntijuuden varaan. Esitämme mielipiteitä asiakkaidemme päätöksenteon tueksi ja toteutamme maailmanluokan ratkaisuja. Asiakasviestinnän keskiössä on avoin kommunikaatio, jossa olennaiset asiat pystytään kiteyttämään ja perustelemaan asiakkaalle tämän oman liiketoiminnan kontekstissa.

Koska asioiden esittäminen ja kiteyttäminen on taito, jota ei voi oppia lukemalla, pidimme tiimin kesken vapaamuotoisen Pecha Kucha -iltapäivän. Pecha Kucha on esittämismenetelmä, jossa esittäjällä on 20 kalvon esitys, jossa kukin kalvo on ajastettu 20 sekuntiin. Tällöin esityksen kokonaispituudeksi tulee 6 minuuttia ja 40 sekuntia. Tekstin käyttö kalvoilla ei ole kiellettyä, mutta tämä vie helposti liikaa huomiota puheelta. Tämän takia yleisesti kalvoilla suositaan kuvia.

Ajastettu esitys on mainio tapa harjoitella omaa ulosantia. Kunkin kalvon kohdalla ei ole aikaa jäädä jaarittelemaan, mutta samalla liian ytimekäs kiteyttäminen aiheuttaa liian pitkän tauon. Tärkeintä olisi saada esitys soljumaan tasaisesti ja johdonmukaisesti.

Kalvoesityksiä on yleensä kahdenlaisia:

  1. Bottom-up lähestymisessä esitetään aluksi lähtötilanne ja loppua kohti mentäessä päästään ratkaisuun.
  2. Top-down lähestymistavassa esitellään ensin ratkaisu kyseessä olevaan ongelmaan ja tämän jälkeen esitellään polku, miten tähän ratkaisuun päästiin.

Pecha Kuchassa painopiste on kokonaisudella, sillä kunkin kalvon kesto on vakio.

Olin rakentanut oman esitykseni tarinaksi ja käytin kullakin kalvolla aikaa kuulijoiden johdatteluun aina syvemmälle aiheeseen. Esitykseni rakentui kronologisesti ja sen puitteissa päädyttiin ajallisesti 1800-luvulta tähän päivään. Tavoitteeni oli, että esitykseni jälkeen kuulijoilla olisi kattava yleiskuva aiheestani. Muiden esiintyjien Pecha Kuchien aiheet vaihtelivat aina Impro-teatterista, Battle Roayaliin ja Italiasta Star Wars Faunaan.

StarWarsFauna_Pecha Kucha esittelyssä 20 x 20 Star Wars faunaa!

Esiintyminen ja esityksen teko ovat taitoja, jotka usein sivuutetaan itsestäänselvyyksinä. Päätösten tulisi perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon ja sen pohjalta tehtyihin analyyseihin. Emme kuitenkaan elä tyhjiössä, vaan saamme vaikutteita siitä mitä näemme ja kuulemme. Esiintyminen ja vuorovaikutus ovat taitoja, joita voi harjoittaa kuka tahansa. Siihen on syy, miksi hyvät esiintyjät voivat puhua asiasta kuin asiasta vakuuttavasti olematta kuitenkaan alan asiantuntijoita.

Iltapäivän aikana sain hyvää harjoitusta ja palautetta esiintymisestäni, jotta voin tulevaisuudessa olla entistä vakuuttavampi asiantuntija.

Sakari Castrén

sakari.castren@hiq.fi
Service Manager, Integration Excellence

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!