Search:

RPA - TEIN ITSE JA SÄÄSTIN

Voiko RPA-järjestelmää ohjelmoida itse?

RPA – Tein itse ja säästin!

Voiko RPA-järjestelmää ohjelmoida itse?

Vielä tällä hetkellä RPA-järjestelmien konfiguroiminen vaatii teknistä osaamista sekä perustietämystä ohjelmoinnista ja erityisesti scriptien kanssa työskentelystä. RPA-prosessin toteutustapa riippuu automatisoitavasta tehtävästä. Tehtävä mallinnetaan RPA-järjestelmän editorissa:

  1. Nauhoittamalla käyttäjän tekemää työtä ja opettamalla RPA replikoimaan sitä
  2. Skripteillä tai makroilla
  3. Ohjelmoimalla tilaajalta saadun tiedon perusteella tai
  4. Näitä yhdistelmällä.

RPA-järjestelmälle määritellään omat testi- ja konfigurointiympäristönsä, jotka ovat erillään tuotantoympäristöstä. Osassa RPA-työkaluja on käytössä versionhallinta. Tällöin muutosten tekeminen ja lisäominaisuuksien lisääminen tuotantoon on turvallista.

Jotkut ohjelmistorobotiikkatyökalujen valmistajat mainostavat, että toimistotyöntekijäkin pystyy heidän työvälineellään automatisoimaan työtehtäviään. Jos mielenkiintoa ohjelmoimiseen ja järjestelmien perustamiseen riittää, muutaman kuukauden intensiivisellä perehtymisellä teknisesti orientoitunut käyttäjä voi siihen pystyäkin. Aika harva työntekijä kuitenkaan voi käyttää tällaista aikaa perehtyäkseen yhteen työkaluun, jota käytetään muutaman prosessin automatisointiin.

Huomattavasti kustannustehokkaampaa ja turvallisempaa on tilata automatisointivaihe sitä työkseen tekevältä, sillä ammattilainen tekee koko projektin määrittelystä toteutukseen yleensä muutamassa päivässä. Yleensä RPA-projektit kestävät muutamasta päivästä kymmeneen päivään.

Miten prosessin automatisointi tapahtuu käytännössä?

Ohjelmistorobotiikkaprojektit muistuttavat hyvin paljon tavallista IT-projektia, vaikka ovatkin yleensä vain muutaman päivän mittaisia. Ensin määritellään tavoite, toteutetaan ja testataan. Lopuksi valmis ohjelmisto otetaan käyttöön tuotantoympäristössä.

Määrittelyvaiheessa kiteytetään asiakkaan tarpeet, kerätään tarvittavat taustatiedot, tunnistetaan lähdekoodijärjestelmät ja hahmotellaan ratkaisu.

Toteutusvaiheessa asiakkaalle asennetaan RPA-järjestelmä editoreineen. Toteutuksen osana selvitetään tunnistautumiseen liittyvät autentikaatiot ja autorisaatiot, joita RPA-järjestelmä tarvitsee tehdäkseen tiedonsiirrot. Tietoturvan varmistaminen onkin RPA-projekteissa äärimmäisen tärkeää.

Testijärjestelmässä tapahtuvan testauksen jälkeen ratkaisu otetaan käyttöön tuotantoympäristössä.

RPA:n tulevaisuus

Tällä hetkellä RPA-botti ohjelmoidaan suorittamaan tiettyä toiminnallisuutta mallien avulla. Mallien rakennus tehdään RPA-ohjelman editorissa ohjelmoimalla, makrojen avulla ja nauhoittamalla monistettavaa toimintaa.

Mallien rakennus on vielä hyvin teknistä. Botin säännöstö voi koostua joko yhdestä tai useasta erilaisesta ohjetyypistä, joita yhdistellään halutun lopputuloksen saamiseksi editorissa. Jokaisen järjestelmän editorit poikkeavat toisistaan ja ovat käytettävyydeltään vaihtelevia.

Kehityksen seuraava vaihe onkin, että RPA-editorien helppokäyttöisyyteen panostetaan yhä enemmän. Kun RPA-järjestelmään yhdistetään vielä koneoppimista, tulee sovellusten ohjelmointi yhä yksinkertaisemmaksi ja intuitiivisemmaksi. Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, joka perustuu tilastointiin, matemaattisiin funktioihin sekä sääntöjen ja mallien luomiseen laajan aineiston perusteella. RPA-järjestelmä oppii analysoimalla olemassa olevaa dataa ja tekee ratkaisuja historiatiedon avulla.

Tulevaisuudessa yhä monipuolisemman tekoälyn soveltaminen yleistyy. Tällöin otetaan käyttöön RPA-sovelluksia, jotka kerryttävät tietoa seuraamalla ihmisen työtä ja osaavat soveltaa oppimaansa tehtävän suorittamiseksi.

Tulevaisuudessa myös bottien kielellinen osaaminen ja kuvalukutaito kehittyvät tehostaen koneoppimista entisestään. Tämä mahdollistaa sen, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa botille voi opettaa suoritettavan tehtävän sanallisesti kertomalla.

**

Lue lisää RPA:n hyödyistä:  Ohjelmistorobotiikalla apua rutiineihin

Osaamisalueisiimme kuuluu RPA:n lisäksi prosessi-integraatiot ja palveluarkkitehtuurit. 

Jos haluat kuulla lisää, niin ota yhteyttä! 

Ota yhteyttä! 

 

 

Risto-Matti Ratilainen

risto-matti.ratilainen@hiq.fi
Risto-Matti Ratilainen, Integraatio Arkkitehti ja elämäntapa-tutkija, kiinnostuksen kohteina mm. teknologia, tiede ja liiketoiminta

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!