Search:

UUSI LÄHESTYMINEN INTEGRAATIOIHIN

Uusi lähestyminen integraatioihin

Kuten monella muullakin HiQ:n Integration Excellencen tiimiläisellä oli minullakin integraatiokehittäjän urani alussa työkaluna Microsoftin BizTalk. Sen tukena käytimme omaa FRENDS-tuotettamme. Loppuvuodesta 2015 julkaistiin FRENDS:n uusi versio FRENDS4, ja sen myötä muuttui koko lähestymistapa ja suhtautuminen integraatiokehitykseen, integraatioiden rooliin yrityksen IT-infrastruktuurissa ja integraatioihin yleensä. Jopa meiltä, integraatioiden ammattilaisilta, kesti oma aikamme ymmärtää kuinka mullistava muutos oli kyseessä.


BizTalk oli, ja on yhä, todella voimakas ja tehokas integraatiotyökalu ja -alusta, mutta sen heikkouksia ovat latenssi, kankeus ja raskaus. On monia skenaarioita, joissa BizTalk ei yksinkertaisesti vain ole hyvä työkalu - monestakin syystä. Pienille yrityksille se on aivan liian iso investointi ja raskas järjestelmä, jos integraatiotarpeet ovat pienet. Suhteellisen korkean latenssinsa takia se ei sovellu reaaliaikaista kommunikaatiota vaativiin toteutuksiin, esimerkiksi nykyisin niin suosittuihin RESTful-rajapintoihin. Sen kehitystyökalut sen paremmin kuin monitorointivälineetkään eivät myöskään ole kovin käyttäjäystävällisiä. BizTalkin ajatusmaailma edustaa vanhentunutta käsitystä siitä, mitä integraatio on ja mitä sillä voi tehdä. BizTalk on vahvimmillaan ratkaisuissa, joissa kaksi järjestelmää vaihtavat sanomia keskenään ja BizTalk hoitaa viestimuotojen konversion sekä sanomatiedon rikastuksen. Tällaisissa ratkaisuissa, etenkin jos volyymi on suurta, on BizTalk edelleenkin vahva työkalu, joskin oma FRENDS4:mme pärjää moisissa ratkaisuissa myös vallan mainiosti!

FRENDS4:n lähestymistapa on aivan erilainen

FRENDS4 ei oleta, että integraatioprosessi alkaa sanoman vastaanottamisesta, ei persistoi kaikkea tietoa tietokantaan, eikä ole samalla tavalla raskas ja kankea sen paremmin ylläpito- kuin suunnittelupuolellaan. Päinvastoin, FRENDS4 on suunniteltu olemaan ketterä, kevyt ja helposti lähestyttävä, mutta silti myös isoihin viestimääriin ja raskaaseen kuormaan hyvin skaalautuva.

Myös yritykset siirtyvät pois siitä ajatusmaailmasta, että sen IT-järjestelmät ovat erillisiä, toisistaan eristettyjä kokonaisuuksia, joiden välillä on vain tarkasti määriteltyä dataliikennettä integraatioväylän kautta, mutta kunkin järjestelmän tietoihin pääsee käsiksi vain niiden omien käyttöliittymiensä kautta. Tämä on juuri sitä aikakautta, jota BizTalk edustaa, ja jonka murtamisessa FRENDS4 on mukana.

Kyse on kahdesta käsitteestä: järjestelmäintegraatio ja prosessi-integraatio

Ensiksimainittu on edellä kuvailtua, kahden järjestelmän välistä kommunikaatiota. Integraatio toimii ikään kuin viestiputkena, pitkälti suljettuna väylänä joiden kautta sanomat liikkuvat. Prosessi-integraatio käsitteenä on huomattavasti laajempi ja kuvastaa sitä tilaa, johon monet yritykset pyrkivät: kyse ei ole järjestelmistä vaan niiden välillä liikkuvasta tiedosta, ei sanomista vaan niiden sisällöstä. Keskiössä ovat prosessit, joissa järjestelmät ja sanomat ovat osallisina, ja näiden prosessien sisällä liikkuva, muuttuva sekä muodostuva tieto. Kyse on siitä, miten tätä prosessia voi yksinkertaistaa, tehostaa, tehdä luotettavammaksi ja yksinkertaisesti parantaa. Kyse on siitä, millä kaikilla tavoin yrityksen eri prosesseissa muodostuvaa tietoa voi hyödyntää.

FRENDS4:n ja sen uusien ominaisuuksien myötä sekä me integraatiokehittäjät että asiakkaamme olemme ymmärtäneet, että keskustelun pohjana ei pidä olla ratkaisuun liittyvät järjestelmät, muunnokset ja sanomaformaatit. Keskustelu on siirtynyt siihen, mikä kehitteillä olevan ratkaisun liiketoimintamalli on ja minkälaista tehostamista uudella integraatioratkaisulla pyritään saavuttamaan. Tämä vaatii toki suurta luottamusta asiakkailta, koska heidän on avattava sisäisiä prosessejaan meille hyvin yksityiskohtaisesti. Mutta kun luottamus on luotu ja hyvä keskusteluyhteys avattu, on lopputulos sitäkin laadukkaampi: silloin asiakkaan liiketoiminnan asiantuntijat kohtaavat integraatioiden ammattilaiset, ja pystyvät yhdessä luomaan jotain, mikä tuo aidosti lisäarvoa asiakkaalle.

Kun lähestyminen on tieto- eikä järjestelmäkeskeistä, on myös helpompi nähdä eri tietokanavien yhteydet toisiinsa ja visioida uusia tapoja yhdistää tietoa. Hyvin suunniteltu integraatioalusta on tässä avainasemassa. Hyvän arkkitehtuurisuunnittelun myötä on mahdollista kerätä integraatiossa talteen kaikki tieto, jota halutaan hyödyntää, ja luoda näkymiä, raportteja tai koostetiedostoja joiden avulla asiakas voi omissa työkaluissaan analysoida tätä tietoa. Näiden avulla voidaan esimerkiksi luoda palveluita, joiden avulla asiakas pystyy yhdistämään useamman järjestelmän tietojen tarkastelun ja ylläpidon yhden käyttöliitymän ja käyttäjätunnuksen taakse!

FRENDS4 ja uusi lähestymistapa integraatioihin eivät kuitenkaan rajoitu vain tähän, vaan muutos on paljon kokonaisvaltaisempi. Perinteinen näkemys integraatioista on ollut, että kun ne toimivat, ne eivät näy loppukäyttäjälle mitenkään. Ne ovat näkymättömiä toimijoita jossain siellä asiakkaan kuvainnollisen IT-koneiston syövereissä. FRENDS4 haastaa tämän näkemyksen. Monilla asiakkaistamme on juuri heidän toimialoilleen ja prosesseilleen räätälöityjä, hyvin monimutkaisia järjestelmiä – eivätkä ne usein varsinaisesti ole teknologisen kehityksen aallonharjalla. Tämä on ymmärrettävää! Ei näiden järjestelmien ole tarkoituksenmukaista seurata jokaista nopeasti tulevaa ja menevää trendiä IT-alalla, vaan niiden kuuluu toimia. Niiden kuuluu suorittaa prosessinsa tarkasti ja luotettavasti. Mitä sitten, jos ne eivät tarjoa REST-rajapintaa, eivät tuota JSON:ia tai lähetä SMS-viestejä? FRENDS4 tarjoaa äärimmäisen helpot ja monipuoliset työkalut luoda vaikkapa juuri täysiverisiä RESTful –web servicejä, jotka kommunikoivat taustalla asiakkaan järjestelmien kanssa tai esimerkiksi kolmannen osapuolen SMS-palvelun kanssa. FRENDS4:llä on täysin mahdollista luoda hyvinkin monimutkaista backend-logiikkaa, jossa yhdistellään dataa monesta eri järjestelmästä ja osataan tehdä monimutkaisiakin loogisia päättelyjä datan perusteella. Meillä on jo kokemusta projekteista, joissa HiQ:n web design –ammattilaisten kanssa olemme toteuttaneet sovelluksia, joiden backend on toteutettu kokonaan FRENDS4:llä. Näin integraatiokerros nostetaan pimennosta asiakkaan IT-järjestelmien eturintamaan tarjoamaan moderneja, reaaliaikaisia palveluja käyttäjille siinä, missä omat järjestelmät eivät moiseen pysty.

Tämä uusi lähestymistapa vaatii toki siihen soveltuvat työkalut, ja FRENDS4 tarjoaa nimenomaan ne. Sen graafisten työkalujen avulla on helppoa luoda mallinnuksia asiakkaan prosesseista, joissa tekninen toimivuus yhdistyy selkeään ja tarkaan prosessien visualisointiin. FRENDS4:n työkaluilla on nopeaa ja helppoa luoda RESTful web servicejä, kommunikoida taustajärjestelmien kanssa, analysoida ja muuntaa tietosisältöä, sekä persistoida tietoa niin relaatiokantoihin kuin myös MongoDB:n kaltaisiin no sql –kantoihin.

Francis Bacon totesi aikoinaan, että tieto on valtaa. Prosessilähtöisen integraation taustalla oleva ajatus nimenomaan tiedon ja tiedonkulun, ei vain sanomaliikenteen, integroinnista tuo yrityksen järjestelmissä liikkuvan tiedon aivan uudella tavalla esille – ja FRENDS4 tarjoaa välineet sen monipuoliseen hyödyntämiseen.

 

Ota yhteyttä

Jesse Ryhänen

jesse.ryhanen@hiq.fi
Jesse Ryhänen tietää lähes kaiken kantrimusiikista, mutta myös yhtä sun toista integraatioista ja ohjelmistokehityksestä.

Haluatko meille töihin?

Olemme digitaalisen ajan käsityölaisiä ja suhtaudumme työhömme intohimolla. Meillä pääset toteuttamaan upeita projekteja Suomen suurimmille yrityksille sekä luomaan kokonaan uusia, markkinoita muuttavia palveluita. Töihin HiQ:lle? HiQ kasvaa ja etsimme aktiivisesti joukkoomme uusia osaajia!

Ota yhteyttä!